Fiberföreningarna

Kville Fiberförening

I huvudsak området mellan Joreälven-Anråsälven och E6 an.

Hemsida

 

Svandals Fiberförening

Området öster om E6 an.

Hemsida

Svenneby Bottna Fiberförening

 

Bottna, södra Svenneby och området väster om Joreälven.

Hemsida

 

Stenrike Fiberförening 

Svenneby, Hamburgsundområdet och fram till Joreälven.


Hemsida