Föreningar

Kvillebygdens Samhällsförening

Fjällbacka

Ordförande: 
Tlf:

Mail | Hemsida

Ranrike Mc

Ordförande: Hasse Kvillebo
Typ: MC klubb
Tlf: 0706-449100

Mail | Hemsida

Kville Hushållningsgille

Kville
  
Ordförande: Lennart Larsson, Norr Edsten
Typ: Verkar för en levande landsbygd
Tlf: 0525-321 62

Hemsida

Kville Bygdegårdsförening

Kville
Fjällbacka

Ordförande:  Lennart Larsson, Norra Edsten
Typ: Samlingslokalsförening
Tlf: 0525-35020

Hemsida

SPF Kvillebygden

Ordförande:  Ingemar Bergdahl
Typ: Pensionärsförening

Mail | Hemsida

Kville Hembygds- och Fornminnesförening

Ordförande Lennart Dorthé

Mail | Hemsida

Kville Härads Personhistoriska förening

Ordförande: Tore Johansson
Kulturförening
Tlf:  0525-615 24

Mail | Hemsida

Kvillebyns Sportklubb

Kville

Ordförande: Anders Hansson
Typ: Sport
Tfn: 0525-351 88

Hemsida

Hamburgsunds Bildarkiv


Kategori: Bilder

Mail | Hemsida