Föreningar

Kville Hushållningsgille 

Kville 

Ordförande: Lennart Larsson, Norr Edsten
Typ: Verkar för en levande landsbygd
Tlf: 0525-321 62

Hemsida

 

Kville Bygdegårdsförening

Kville 

Ordförande:  Lennart Larsson, Norra Edsten 
Typ: Samlingslokalsförening
Tlf: 0525-35020

Hemsida

SPF Kvillebygden

Ordförande:  Ingemar Bergdahl
Typ: Pensionärsförening

Mail | Hemsida

Kville Hembygds- och Fornminnesförening 

Ordförande Lennart Dorthé

Mail | Hemsida

Kville Härads Personhistoriska förening 

Ordförande: Tore Johansson
Kulturförening
Tlf:  0525-615 24

Mail | Hemsida

Kvillebyns Sportklubb 

Kville

Ordförande: Arne Långövik
Typ: Sport 
Tfn: 0525-351 88

Hemsida

Hamburgsunds Bildarkiv


Kategori: Bilder

Mail | Hemsida