jackw

Jack Vreeswijk

KVILLE BYGDEGÅRD

Fredag 18 maj kl 20.00

Entré 250 kr Förköp 072-226 34 19 kvillebygdegard@gmail.com

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Program för Kville-Veckan 2018


Lördag 12 maj

11.oo Skogsvandring till Mille-Tildas torp. Start Boråseröd. Medtag fika. Uppl 0705-370402.

Kville Skogsvårdsförening.

18.oo Körkonsert i Fjällbacka kyrka medverkande Vaksala kyrkokör från Uppsala samt

Kville och Fjällbacka kyrkokörer. Tanums Pastorat.


Söndag 13 maj

11.oo Högmässa i Kville Kyrka med körsång medverkande Andreaskören från Uppsala

samt Kville och Fjällbacka kyrkokörer. Körledare Gun Dovelius och Stein Markman.

Präst Madeleine Myrström Kamb. Tanums Pastorat

13.oo-16.oo Marknad, Utställningar och loppis i och vid Kville Bygdegård. Visning av

el-fordon, mm. Lotterier, servering. Uppl 0525-35164.

Höns- och fjäderfämarknad. Anm 0761-099333.

KSK har utlottning för vårens promenader. Ukulelegrupp från Fjällbacka underhåller.


Måndag 14 maj

17.oo SPF promenad. Start Solberg, hos Bengt Jonsson. Medtag fika. Uppl 0525-351 64

19.oo Bingo i Kville Bygdegård. Hamburgsunds IF


Tisdag 15 maj

18.oo Visor och sånger från olika länder med Kustkören och Kville Singers,

i Kville Bygdegård. Musikanter: Sven, Jan-Erik o Hasse. Entr 60:- inkl kaffe.

Kville Hembygdsförening


Onsdag 16 maj

19.oo Berättarkväll i Rabbalshede Folkets Park. Lumparminnen. Entr 60:- inkl servering.

Uppl 0705-370402. Kville FBU


Torsdag 17 maj

19.oo Syttende maj i Kville Bygdegård. Professor Anders Gustavsson håller föredrag om

”Bondelivet i 1800-talets Bohuslän”. Entr 120:- inkl förtäring och kaffe.

Föreningen Norden, Kville Hembygdsförening och Vuxenskolan

Fredag 18 maj

20.oo Två generationer Vreeswijk

Jack Vreeswijk med gitarrist Love Tholin i Kville Bygdegård. Entr 250:-

Förköp 072-2263419. Servering finns. Kville Bygdegårdsförening

Lördag 19 maj

11.oo-13.oo Alla barn får prova på ridning gratis samt korv och bröd mm Stall Granit, Berg.

Vuxna 20:-. Uppl 070-2847758.

Kville Hushållningsgille

12.oo-15.oo Linmusèet på Kamstorp visar linberedning och försäljer kvalitetslinvaror och

sekondhandlinvaror. Guidning kl 13.oo. Uppl 0525-35 311. Föreningen Bohuslin

Söndag 20 maj

12.oo-14.oo Visning av Bi-gården vid Kärrets klubblokal. Uppl 070-6677635

Tanums Biodlarförening

18.oo Musikgudstjänst i Kville kyrka. Ärter och Fläsk framför ett program

baserat på svensk folkmusik; från dalakoraler till polska från

Svarteborg. Medv Madeleine Myrström-Kamb. Uppl 0524-70167.

Tanums Pastorat

Alla är välkomna på alla evenemang!