Skip to main content

Kville är en ort i Kville socken, belägen utefter länsväg 163 mellan Dingle och Fjällbacka i Tanums kommun.

Här finns bl a Kville kyrka som är en av Svergies största landsortskyrkor och Kville Bygdegård som är en stor mötesplats.

Bygden har ett rikt föreningsliv och under ”Föreningar” längre ner på sidan, finns en förteckning av de mest aktiva.

 

Här finns också Kalkåslidens Servicehus som byggdes på 1950 talet och som nu nedlagts. Läs mer om besluten och förslag om framtiden nedan.

Läs mer om omsorgsnämndens beslut här (sida 6)

Läs mer om tekniska nämndens beslutet här (sida 9-10)

Några föreningsrepresentanter från bygden har nu inlett ett arbete i syfte att tillsammans med kommunen hitta ett förslag för eventuell fortsatt användning av lokaler och området.