Kville Kyrka

Kville kyrka restes på åtta månader under loppet av år 1864 och togs i bruk i december månad samma år! 
Den mäktiga kyrkobyggnaden reser sig på samma plats som den tidigare, betydligt mindre, kyrkan låg.

Johan Henrik Holmqwist blev kyrkoherde i Kville socken år 1853. 
Hans barska predikningar vann snart rykte och folk började strömma till den medeltida kyrkan som blev snart för liten och trång. 
Holmqwist dundrade vidare från sin predikstol och fick snart igenom ett beslut om att bygga en ny och större kyrka.

Ritningarna hade gjorts av stadsarkitekten i Göteborg, H. J. Strömberg. 
Kyrkan är en av länets största med 1.300 sittplatser, tidigare 1.800. 
Folkmängden i Kville församling var vid tiden för bygget ca 6.500 personer. 
Själva kyrkplatsen utpekas av traditionen som en samlingsplats till rådslag som Kvilleborna hade i forna tider. 
Altartavlan föreställer Jesu uppståndelse och är målad av Agnes Börjesson.

Dopfunten, en klenod från den gamla kyrkan, är en sexsidig träfunt i barock från 1652. 
Det 166 cm höga triumfkrucifixet är från början av 1500-talet. 
En rad skulpturer från den gamla kyrkan är uppsatta i den nuvarande kyrkan. 
Kyrkan har tre klockor varav lillklockan är gjuten 1527 och kallad för Maria.

 

Klicka på bilderna för att förstora dem.